Dzień Edukacji Narodowej - NAGRODY.

Z okazji dnia Edukacji Narodowej wręczono nagrody i wyróżnienia najlepszym pedagogom w naszym mieście. W trakcie uroczystości w Operze Śląskiej, wśród nagrodzonych byli nasi nauczyciele.
Nagrody Prezydenta Bytomia przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali mgr Anna Hyla, mgr inż. arch. Anna Szczepaniak oraz mgr Paweł Szczot. Wręczono je w trakcie uroczystości w Operze Śląskiej. Pani dyrektor Anna Hyla otrzymała również Medale Komisji Edukacji Narodowej.
 
Aby otrzymać Nagrodę Prezydenta Bytomia nauczyciele wykazują się szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wprowadzają nowatorskie metody nauczania bądź organizują imprezy kulturalne, sportowe i inne.
 
Nasza Laureatka w swojej pracy zawodowej odnosi sukcesy w pracy z uczniem zdolnym. W każdą sobotę prowadzi czterogodzinne zajęcia dla uczniów w ramach Koła Entuzjastów Budownictwa. W roku szkolnym 2012/2013 przygotowała 9 uczniów do zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W wyniku eliminacji do zawodów ogólnopolskich, centralnych zakwalifikowało się 2 uczniów. W TRAKCIE FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO XXVI EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 12-14 KWIETNIA 2013R. W NOWYM SĄCZU DWÓCH UCZNIÓW UZYSKAŁO TYTUŁ LAUREATA, ZAJMUJĄC 15 I 16 MIEJSCE W KRAJU.
 

Pan Paweł Szczot, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, w trakcie których uczniowie nabywają umiejętności gry na instrumentach i musztry paradnej. Szkolna Orkiestra Dęta PSB – ZS często występuje w trakcie imprez miejskich, wojewódzkich, szkolnych i charytatywnych. Ma bardzo bogaty repertuar.

W czerwcu 2013r. Orkiestra brała udział w 41 Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu i zdobyła:
- II MIEJSCE W KATEGORII KONCERT ESTRADOWY,
- II MIEJSCE W KATEGORII MUSZTRA PARADNA,
- NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Trzeciego laureata Nagrody Prezydenta Bytomia oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej przedstawiać nie trzeba. Wystarczy napisać, że organizuje i umożliwia innym pracować i zdobywać laury.

 

GRATULUJEMY!

 

  • nagrody2 2013
  • nagrody 2013