PLAN ZAJĘĆ - 24.09.2018r.

24.09.2018r. Oto nasz plan lekcji ...

(Uwaga, na czas zastępstw z religii obowiązuje plan umieszczony w mobiDzienniku!)

 

1 bc 1 cb 2 bc 2 cb
3 bc 3 cb 4 b 4 c
1 ma 1 am 2 m 3 a
3 m 1 e 2 e 3 e

 

 

1 bc
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  religia
Sandra Babczyk
101
wiedza o kulturze
Ssylwia Czekaj
101
podstawy architektury krajobrazu
Marek Wójcicki
206
 
2.
8.55
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Jagoda Małek
302
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Jagoda Małek
302
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Jagoda Małek
302
język polski
Ssylwia Czekaj
101
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Witold Dąbrowski
128
3.
9.50
matematyka
Paulina Strączkiewicz
101
język niemiecki ii
Beata
Barakowska
214
informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Witold Dąbrowski
128
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.III
Sebastian Jarzębak
SG.
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Witold Dąbrowski
128
4.
10.50
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.III
Sebastian Jarzębak
SG.
obiekty architektury krajobrazu
Marek Wójcicki
206
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
128
5.
11.50
fizyka
Zbigniew Janas
101
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Sebastian Jarzębak
SG.
wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
101
język niemiecki i
Beata
Barakowska
214
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
matematyka
Paulina Strączkiewicz
101
6.
12.45
język polski
Ssylwia Czekaj
101
geografia
Izabela Dajksler
101
religia
Sandra Babczyk
101
język polski
Ssylwia Czekaj
101
matematyka
Paulina Strączkiewicz
101
7.
13.40
matematyka z.rozsz.

Paulina Strączkiewicz
101
historia
Marek Ślimok
101
  chemia
Lidia Łuczyńska
101
zajęcia z wychowawcą
Ssylwia Czekaj
101
8.
14.35
język polski
Ssylwia Czekaj
101
historia
Marek Ślimok
101
  biologia
Lidia Łuczyńska
101
 

 


1 cb
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  religia
Sandra Babczyk
101
wiedza o kulturze
Ssylwia Czekaj
101
  Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
2.
8.55
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Jagoda Małek
302
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Jagoda Małek
302
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Jagoda Małek
302
język polski
Ssylwia Czekaj
101
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
3.
9.50
matematyka
Paulina Strączkiewicz
101
język niemiecki ii
Beata
Barakowska
214
informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.III
Sebastian Jarzębak
SG.
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
4.
10.50
podstawy budownictwa

Ilona Mrozek
307
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.III
Sebastian Jarzębak
SG.
rysunek budowlany

Witold Dąbrowski
128
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
5.
11.50
fizyka
Zbigniew Janas
101
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Sebastian Jarzębak
SG.
wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
101
język niemiecki i
Beata
Barakowska
214
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
matematyka
Paulina Strączkiewicz
101
6.
12.45
język polski
Ssylwia Czekaj
101
geografia
Izabela Dajksler
101
religia
Sandra Babczyk
101
język polski
Ssylwia Czekaj
101
matematyka
Paulina Strączkiewicz
101
7.
13.40
matematyka z.rozsz.

Paulina Strączkiewicz
101
historia
Marek Ślimok
101
  chemia
Lidia Łuczyńska
101
zajęcia z wychowawcą
Ssylwia Czekaj
101
8.
14.35
język polski
Ssylwia Czekaj
101
historia
Marek Ślimok
101
  biologia
Lidia Łuczyńska
101
 

 


2 bc
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
211
język niemiecki a
Beata
Barakowska
214
2.
8.55
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
język angielski n2
Aaan Lass
208
język niemiecki a2
Beata
Barakowska
214
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
język niemiecki a
Beata
Barakowska
214
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
211
3.
9.50
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
język polski
Jadwiga Radzikowska
131
rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
4.
10.50
matematyka z.rozsz.

Paulina Strączkiewicz
131
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
5.
11.50
matematyka
Paulina Strączkiewicz
131
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
język polski
Jadwiga Radzikowska
131
6.
12.45
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
211
język niemiecki a
Beata
Barakowska
214
język polski
Jadwiga Radzikowska
127
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
7.
13.40
  religia
Sandra Babczyk
303
pracownia kosztorysowania

Witold Dąbrowski
128
geografia
Izabela Dajksler
210
matematyka
Paulina Strączkiewicz
131
8.
14.35
  religia
Sandra Babczyk
303
geografia
Izabela Dajksler
210
  zajęcia z wychowawcą
Sebastian Jarzębak
SG.

 


2 cb
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
dokumentacja budowlana

Witold Dąbrowski
128
kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Witold Dąbrowski
128
  technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
211
język niemiecki a
Beata
Barakowska
214
2.
8.55
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
dokumentacja budowlana

Witold Dąbrowski
128
język angielski n2
Aaan Lass
208
język niemiecki a2
Beata
Barakowska
214
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
131
język niemiecki a
Beata
Barakowska
214
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
211
3.
9.50
podstawy budownictwa

Ilona Mrozek
307
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
307
język polski
Jadwiga Radzikowska
131
podstawy konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
131
podstawy budownictwa

Ilona Mrozek
307
4.
10.50
matematyka z.rozsz.

Paulina Strączkiewicz
131
posługiwanie się dokumentacją budowlaną

Witold Dąbrowski
128
fizyka
Zbigniew Janas
210
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
5.
11.50
matematyka
Paulina Strączkiewicz
131
fizyka
Zbigniew Janas
213
  wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
język polski
Jadwiga Radzikowska
131
6.
12.45
język angielski n
Patrycja Wojtaszak
211
język niemiecki a
Beata
Barakowska
214
język polski
Jadwiga Radzikowska
127
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
Ilona Mrozek
307
rysunek budowlany

Witold Dąbrowski
128
7.
13.40
  religia
Sandra Babczyk
303
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Roman Osadnik
203
matematyka
Paulina Strączkiewicz
131
8.
14.35
  religia
Sandra Babczyk
303
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
  zajęcia z wychowawcą
Sebastian Jarzębak
SG.

 


3 bc
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
zajęcia z wychowawcą
Jagoda Małek
302
matematyka
Paulina Strączkiewicz
131
język polski
Jadwiga Radzikowska
131
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
2.
8.55
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
matematyka z.rozsz.

Paulina Strączkiewicz
131
język polski
Jadwiga Radzikowska
131
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
3.
9.50
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
język angielski I
Jagoda Małek
302
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
język angielski I
Jagoda Małek
302
4.
10.50
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
211
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
pracownia kosztorysowania

Witold Dąbrowski
128
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
5.
11.50
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
6.
12.45
matematyka z.rozsz.

Paulina Strączkiewicz
131
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
elementy komunikacj w obiektach małej architektury
Ilona Mrozek
307
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
język polski
Jadwiga Radzikowska
131
7.
13.40
pracownia prac w obiektach architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
  religia
Sandra Babczyk
303
  pracownia projektowa obiektów architektury krajobr
Anna Szczepaniak
301
8.
14.35
elementy komunikacj w obiektach małej architektury
Ilona Mrozek
307
  religia
Sandra Babczyk
303
  matematyka
Paulina Strączkiewicz
131

 


3 cb
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
zajęcia z wychowawcą
Jagoda Małek
302
matematyka
Paulina Strączkiewicz
131
język polski
Jadwiga Radzikowska
131
pracownia mechaniki budowli
Marzena Pecyna
131
pracownia organizacji robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
2.
8.55
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
matematyka z.rozsz.

Paulina Strączkiewicz
131
język polski
Jadwiga Radzikowska
131
pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargo
Witold Dąbrowski
128
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
3.
9.50
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
język angielski I
Jagoda Małek
302
pracownia organizacji robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargo
Witold Dąbrowski
128
język angielski I
Jagoda Małek
302
4.
10.50
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
pracownia organizacji robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
budownictwo ogólne
Ilona Mrozek
307
organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
5.
11.50
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
pracownia organizacji robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
budownictwo ogólne
Ilona Mrozek
307
organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
6.
12.45
matematyka z.rozsz.

Paulina Strączkiewicz
131
kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
Witold Dąbrowski
128
pracownia dokumentacji technicznej
Witold Dąbrowski
128
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
język polski
Jadwiga Radzikowska
131
7.
13.40
pracownia organizacji robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
  religia
Sandra Babczyk
303
organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
dokumentacja techniczna
Witold Dąbrowski
128
8.
14.35
    religia
Sandra Babczyk
303
  matematyka
Paulina Strączkiewicz
131

 


4 b
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  edukacja dla bezpieczeństwa
Michał Ringel
201
język niemiecki ii
Beata
Barakowska
214
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
301
matematyka
Joachim Holzheimer
130
2.
8.55
religia
Sandra Babczyk
303
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
działalność gospodarcza
Janusz Stebel
203
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
matematyka
Joachim Holzheimer
130
3.
9.50
kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
128
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Aaan Lass
208
język angielski I
Aaan Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
4.
10.50
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
religia
Sandra Babczyk
303
matematyka z.rozsz.

Joachim Holzheimer
130
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
język polski
Jadwiga Radzikowska
131
5.
11.50
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Aaan Lass
208
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
język polski
Jadwiga Radzikowska
127
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
zajęcia z wychowawcą
Izabela Dajksler
210
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
6.
12.45
obiekty architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
120
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
matematyka
Joachim Holzheimer
130
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
7.
13.40
język angielski III
Aaan Lass
208
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
matematyka
Joachim Holzheimer
130
matematyka z.rozsz.

Joachim Holzheimer
130
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
130
8.
14.35
  wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
     

 


4 c
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
edukacja dla bezpieczeństwa
Michał Ringel
201
    matematyka
Zbigniew Janas
213
matematyka
Zbigniew Janas
213
2.
8.55
kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
Witold Dąbrowski
128
pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargo
Ilona Mrozek
307
język polski
Ssylwia Czekaj
120
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
127
matematyka z.rozsz.

Zbigniew Janas
213
3.
9.50
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Aaan Lass
208
język angielski I
Aaan Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
4.
10.50
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
fizyka
Bogdan Ciepłak
207
religia
Sandra Babczyk
303
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
religia
Sandra Babczyk
303
5.
11.50
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Aaan Lass
208
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
Witold Dąbrowski
128
matematyka z.rozsz.

Zbigniew Janas
213
język polski
Ssylwia Czekaj
120
kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
Witold Dąbrowski
128
6.
12.45
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
matematyka
Zbigniew Janas
213
język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
211
działalność gospodarcza
Janusz Stebel
127
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
130
7.
13.40
język angielski III
Aaan Lass
208
język niemiecki i
Beata
Barakowska
214
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
zajęcia z wychowawcą
Ilona Mrozek
307
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
 
8.
14.35
  wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
     

 


1 ma
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    edukacja dla bezpieczeństwa
Michał Ringel
201
  religia
Sandra Babczyk
303
2.
8.55
  fizyka
Zbigniew Janas
213
religia
Sandra Babczyk
303
język angielski I
Jagoda Małek
302
język angielski II
Aaan Lass
208
język polski
Józef Pyrk
103
3.
9.50
zajęcia z wychowawcą
Aaan Lass
208
matematyka
Zbigniew Janas
213
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
SG
wiedza o kulturze
Ssylwia Czekaj
120
matematyka
Zbigniew Janas
213
4.
10.50
geografia
Izabela Dajksler
210
język niemiecki ii
Beata
Barakowska
214
informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
język polski
Józef Pyrk
103
język angielski I
Jagoda Małek
302
język angielski II
Aaan Lass
208
5.
11.50
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
103
wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
język niemiecki i
Beata
Barakowska
214
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
matematyka
Zbigniew Janas
213
biologia
Lidia Łuczyńska
201
6.
12.45
język angielski II
Aaan Lass
208
język angielski I
Jagoda Małek
302
język polski
Józef Pyrk
103
język angielski II
Aaan Lass
208
język angielski I
Jagoda Małek
302
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
chemia
Lidia Łuczyńska
201
7.
13.40
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
  historia
Marek Ślimok
305
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
historia
Marek Ślimok
305
8.
14.35
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
      podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
122

 


1 am
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    edukacja dla bezpieczeństwa
Michał Ringel
201
  religia
Sandra Babczyk
303
2.
8.55
  fizyka
Zbigniew Janas
213
religia
Sandra Babczyk
303
język angielski I
Jagoda Małek
302
język angielski II
Aaan Lass
208
język polski
Józef Pyrk
103
3.
9.50
zajęcia z wychowawcą
Aaan Lass
208
matematyka
Zbigniew Janas
213
zarys historii architektury
Marek Wójcicki
wiedza o kulturze
Ssylwia Czekaj
120
matematyka
Zbigniew Janas
213
4.
10.50
geografia
Izabela Dajksler
210
język niemiecki ii
Beata
Barakowska
214
informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
język polski
Józef Pyrk
103
język angielski I
Jagoda Małek
302
język angielski II
Aaan Lass
208
5.
11.50
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
103
wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
język niemiecki i
Beata
Barakowska
214
informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
matematyka
Zbigniew Janas
213
biologia
Lidia Łuczyńska
201
6.
12.45
język angielski II
Aaan Lass
208
język angielski I
Jagoda Małek
302
język polski
Józef Pyrk
103
język angielski II
Aaan Lass
208
język angielski I
Jagoda Małek
302
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
chemia
Lidia Łuczyńska
201
7.
13.40
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
  historia
Marek Ślimok
305
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
historia
Marek Ślimok
305
8.
14.35
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
      podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
122

 


2 m
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język polski
Józef Pyrk
103
  religia
Sandra Babczyk
303
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
2.
8.55
język polski
Józef Pyrk
103
język niemiecki II
Beata
Barakowska
214
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.

Joachim Holzheimer
130
język polski
Józef Pyrk
103
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
3.
9.50
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.

Joachim Holzheimer
130
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
matematyka
Joachim Holzheimer
130
4.
10.50
religia
Sandra Babczyk
303
język angielski II
Aaan Lass
208
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język polski
Józef Pyrk
103
język angielski II
Aaan Lass
208
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG
5.
11.50
matematyka
Joachim Holzheimer
130
matematyka
Joachim Holzheimer
130
przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
SG
matematyka
Joachim Holzheimer
130
wychowanie fizyczne gr.II
Robert Konieczny
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
6.
12.45
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
język angielski II
Aaan Lass
208
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
zajęcia z wychowawcą
Bogdan Dudziak
SG
przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
7.
13.40
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.

Joachim Holzheimer
130
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
język angielski II
Aaan Lass
208
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
8.
14.35
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
język polski
Józef Pyrk
103
  wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
 

 


3 a
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
matematyka
Zbigniew Janas
213
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
religia
Sandra Babczyk
303
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
2.
8.55
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
matematyka z.rozsz.

Zbigniew Janas
213
rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
3.
9.50
matematyka
Zbigniew Janas
213
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG
matematyka
Zbigniew Janas
213
matematyka z.rozsz.

Zbigniew Janas
213
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG
4.
10.50
zarys historii architektury
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.

Zbigniew Janas
213
język angielski II
Aaan Lass
208
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język polski
Ssylwia Czekaj
120
matematyka
Zbigniew Janas
213
5.
11.50
język polski
Ssylwia Czekaj
120
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Aaan Lass
208
zajęcia z wychowawcą
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Aaan Lass
208
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
matematyka
Zbigniew Janas
213
6.
12.45
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
religia
Sandra Babczyk
303
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Aaan Lass
208
język polski
Ssylwia Czekaj
120
7.
13.40
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
język niemiecki II
Beata
Barakowska
214
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127
8.
14.35
  fizyka z.rozsz.
Bogdan Ciepłak
207
geografia z.rozsz.

Izabela Dajksler
210
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
język niemiecki II
Beata
Barakowska
214
biologia z.rozsz.
Małgorzata Bosek
127

 


3 m
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  język angielski I
Jagoda Małek
302
język angielski I
Jagoda Małek
302
  biologia z.rozsz.
Lidia Łuczyńska
201
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
2.
8.55
  wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
język polski
Józef Pyrk
103
matematyka z.rozsz.

Joachim Holzheimer
130
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
biologia z.rozsz.
Lidia Łuczyńska
201
3.
9.50
język polski
Józef Pyrk
103
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG
matematyka
Joachim Holzheimer
130
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.

Joachim Holzheimer
130
wychowanie fizyczne gr.II
Sebastian Jarzębak
SG.
wychowanie fizyczne gr.I
Aleksandra Paczkowska
SG.
wychowanie fizyczne gr.III
Robert Konieczny
SG
4.
10.50
zajęcia z wychowawcą
Marek Ślimok
305
język angielski I
Jagoda Małek
302
język angielski I
Jagoda Małek
302
język niemiecki I
Beata
Barakowska
214
biologia z.rozsz.
Lidia Łuczyńska
201
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
5.
11.50
przyroda
Izabela Dajksler
210
historia i społeczeństwo
Marek Ślimok
305
religia
Sandra Babczyk
303
matematyka
Joachim Holzheimer
130
biologia z.rozsz.
Lidia Łuczyńska
303
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
religia
Sandra Babczyk
303
6.
12.45
matematyka z.rozsz.

Joachim Holzheimer
130
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
matematyka z.rozsz.

Joachim Holzheimer
130
wiedza o społeczeństwie z.rozsz.
Marek Wójcicki
206
język polski
Józef Pyrk
103
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
biologia z.rozsz.
Lidia Łuczyńska
303
przysposobienie sportowo - obronne
Robert Konieczny
SG.
7.
13.40
matematyka
Joachim Holzheimer
130
    przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
język polski
Józef Pyrk
103
8.
14.35
      przysposobienie wojskowe
Pawał Szczot
201
 

 


1 e
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
   
2.
8.55
historia
Marek Ślimok
305
  edukacja dla bezpieczeństwa
Michał Ringel
201
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG.
język angielski I
Aaan Lass
208
3.
9.50
język angielski II
Jagoda Małek
302
informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
  zajęcia z wychowawcą
Józef Pyrk
103
język polski
Józef Pyrk
103
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
4.
10.50
bezpieczeństwo i higiena pracy

Jagoda Małek
302
  rysunek budowlany

Janusz Stebel
203
geografia
Izabela Dajksler
210
język polski
Józef Pyrk
103
5.
11.50
religia
Sandra Babczyk
303
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG.
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
matematyka
Janusz Stebel
130
6.
12.45
fizyka
Zbigniew Janas
308
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
wychowanie fizyczne gr.I
Robert Konieczny
SG.
biologia
Izabela Dajksler
210
religia
Sandra Babczyk
303
7.
13.40
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
matematyka
Janusz Stebel
122
chemia
Lidia Łuczyńska
201
8.
14.35
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
podstawy budownictwa

Roman Osadnik
203
   

 


2 e
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
historia
Halina Lizis
SG
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
127
 
2.
8.55
matematyka
Janusz Stebel
122
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
religia
Sandra Babczyk
303
język angielski I
Jagoda Małek
302
3.
9.50
religia
Sandra Babczyk
303
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
język angielski I
Jagoda Małek
302
język polski
Józef Pyrk
103
4.
10.50
podstawy budownictwa

Roman Osadnik
203
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
rysunek budowlany

Roman Osadnik
203
5.
11.50
podstawy budownictwa

Roman Osadnik
203
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
rysunek budowlany

Roman Osadnik
203
6.
12.45
podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
103
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
język polski
Józef Pyrk
103
wychowanie fizyczne gr.I
Bogdan Dudziak
SG
7.
13.40
  Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
211
8.
14.35
  Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
211
zajęcia z wychowawcą
Wanda Franczuk
211

 


3 e
Data publikacji: 2011-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
zajęcia z wychowawcą
Roman Osadnik
203
  Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
język angielski I
Jagoda Małek
302
2.
8.55
matematyka
Joachim Holzheimer
130
wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
religia
Sandra Babczyk
303
3.
9.50
budownictwo ogólne
Roman Osadnik
203
religia
Sandra Babczyk
303
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
język obcy zawodowy
Aaan Lass
208
4.
10.50
język polski
Józef Pyrk
103
historia
Marek Ślimok
305
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
matematyka
Joachim Holzheimer
130
5.
11.50
język angielski I
Jagoda Małek
302
prowadzenie działalności gospodarczej

Janusz Stebel
120
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
język polski
Józef Pyrk
103
6.
12.45
technologia robót posadzkarsko - okładzinowych
Roman Osadnik
203
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
SG.
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
budownictwo ogólne
Roman Osadnik
203
7.
13.40
technologia robót posadzkarsko - okładzinowych
Roman Osadnik
203
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
SG.
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
wychowanie fizyczne gr.I
Sebastian Jarzębak
SG.
8.
14.35
  edukacja dla bezpieczeństwa
Michał Ringel
201
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
technologia robót posadzkarsko - okładzinowych
Roman Osadnik
203
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl