Absolwent z 1948 r.

Był wrzesień 1945 r. - ciepły i pogodny. Władze miasta przekazały budynek szkolny w Bytomiu przy ul. Webera Państwowym Szkołom Budownictwa.
Pierwszy jej dyrektor, znany i ceniony na Śląsku pedagog inż. Karol Machalski, miał świadomość, że jest to pierwsza na Ziemiach Odzyskanych polska średnia szkoła techniczna...

Ja jako jeden z pierwszych jej słuchaczy pragnę ocalić od zapomnienia ten niepowtarzalny zapał młodych ludzi oraz ich opiekunów, którzy ciągnęli do Bytomia z czterech stron świata. jeszcze dziś żyją koledzy, którzy w mundurach żołnierzy Wojska Polskiego, w polowych mundurach partyzantów, z opaskami repatriantów ze wschodu i zachodu przybywali do Bytomia. Ponadto przybyli tu z Warszawy, kieleckiego i innych terenów koledzy, pragnący znaleźć dla siebie miejsce w odbudowie i zagospodarowywaniu zniszczonego wojną kraju. Byłem jednym z nich.
Kiedy w listopadzie 1945 r. radzieckie wojska i władze miasta Bytomia w porozumieniu
z władzami polskimi przekazały szkole budynek szpitala wojskowego przy ul. Powstańców Śląskich 10 - przystąpiliśmy do jego przystosowania do celów szkolnych. Kto z nas nie pamięta tych dni jesiennych, kiedy z piosenką na ustach "Hej z góry, z góry jadą Mazury" szliśmy
w grupach do pracy, do tego budynku, który dziś ma tak piękny wystrój wnętrza. Tamten widok pozostanie nam na zawsze w pamięci. W pierwszym etapie porządkowania budynku od piwnic po strych wynosiliśmy tony protez, gipsowych rąk i nóg.
Wraz z nami nasi opiekunowie: kierownik wydziału budownictwa inż. Edward Kwiatowski, kierownik wydziału budownictwa drogowego inż. Władysław Żebrowski, inż. Stanisław Mielnicki oraz wielu innych ulubionych naszych nauczycieli. Nic nas jako społeczności nie dzieliło, byli wśród nas ludzie o różnych orientacjach politycznych.
Niech mi wymienieni wybaczą, że podam ich nazwiska. A mianowicie: L. Noyszewski - żołnierz Armii Krajowej, S. Kowal - żołnierz Batalionów Chłopskich, Janusz Sołtys - żołnierz Armii Ludowej, Stefan Jaroń - członek PPR, Ignacy Hilewicz członek PPS, Adam Rzepkiewicz - członek PSL oraz wielu innych.
Chciałbym także podać nazwiska naszych wspaniałych nauczycieli, byłych pracowników Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, jak inż. Stanisław Mielnicki, inż. Karol Machalski,
inż. Antoni Rosikoń, pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej, jak
prof. dr inż. Czesław Thullie, inż. arch. Tadeusz Broniewski.
Innych nauczycieli jak:
mgr Józef Kuziak - matematyk, inż. Jerzy Zamorski, polonista dr Jan Rogowski,
kpt. Wojsk Polskich na Zachodzie - inż. Adam Cybulski, który wykładał w polowym mundurze, obecnie emerytowany już prof. Politechniki Wrocławskiej, mgr Adam Zawadzki - późniejszy profesor Politechniki Śląskiej, dr arch. Zygmunt Morwitz, inż. Adam Szynal.
Nie mieliśmy podręczników, toteż notatki z ich wykładów, mogące do dziś służyć za wzór systematycznie i wyczerpująco prowadzonych wykładów, zostały wydane przez nasz Bratniak
w postaci skryptów.
Staraliśmy się sami o wszystko, poczynając od ubiegania się o nadanie szkole statusu szkoły inżynierskiej, a kończąc na wizytach u wojewody gen. Aleksandra Zawadzkiego, szefostwa misji UNRRA, skąd otrzymywaliśmy paczki z żywnością, odzieżą i lekarstwami. Prowadziliśmy działalność kulturalną. Znany i ceniony był chór pod kierownictwem kol. Stanisława Adamka. Sukces święcił teatr szkolny, którego kierownikiem literackim i reżyserem był dr Jan Rogowski.
Zdobywaliśmy także laury w różnych gałęziach sportu. Godzi się też wspomnieć o bardzo żywej
i pięknej działalności PTTK, której "spiritus movens" był mgr Józef Kuziak. Niezapomniane przeżycia oraz wspólnota celów nie pozwoliły nam rozstać się ze sobą przez minione lata. Stanowimy dalej ze szkołą jedność.
Poprzez kolejne zjazdy absolwentów, jakie organizujemy co 5 lat, pragniemy, aby żywe były nadal korzenie tej szkoły, PSB, która dała polskiemu budownictwu tylu znanych i cenionych fachowców, tworzących zręby kadry budowlanej na Śląsku. Jest nas setki i tysiące rozrzuconych po całym kraju i za granicą.
Wam wszystkim Koleżanki i Koledzy, którzy w murach bytomskiej Budowlanki zdobywaliście podstawowe wiadomości o sztuce budowania, a nazwiska Wasze zapisane zostały na stronach tej monografii, opracowanie to poświęcamy.
Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów
Państwowych Szkół Budownictwa
inż. Mieczysław Piotrowski.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl