Marcin Przywara - Jako absolwent, dziś jako nauczyciel.

Jako absolwent, dziś jako nauczyciel. Jako absolwent Państwowych Szkół Budownictwa, noszę w sobie bardzo wiele ciepłych i miłych wspomnień związanych z moją 5- letnią edukacją w tej szkole . Dziś jako nauczyciel wychowania fizycznego, mogę niewątpliwie stwierdzić, iż szkoła średnia, nie tylko wyposażyła mnie w potrzebną wiedzę i umiejętności, niezbędne do podjęcia dalszego kształcenia, ale również na co dzień wspierała mój indywidualny rozwój...

przygotowując do pełnienia określonych ról w społeczeństwie. W okresie mojego „burzliwego” okresu adolescencji było to dla mnie szczególnie ważne, gdyż miałem poczucie, iż w razie trudności i problemów zawsze mogę liczyć na pomoc ze strony szkoły. Wielokrotnie korzystałem z tej pomocy zwłaszcza na przełomie czwartego i piątego roku szkolnego, kiedy to. m.in. groziło mi wydalenie ze szkoły. Pamiętam, że otrzymałem wtedy ostatnią szansę od pana dyrektora, aby móc się poprawić za co dziś jestem mu niewymownie wdzięczny, gdyż dzięki jego dobroduszności udało mi się „wyjść na prostą” a także zainteresować się matematyką , która była dla mnie piętą achillesową . Moje zainteresowanie tym przedmiotem nauczania zaowocowało w późniejszym czasie uczestnictwem w XI Ogólnopolskiej Szkole Historii Matematyki, która odbyła się w dniach 5-9 maja w Kołobrzegu, na której miałem okazję poznać wielu wybitych matematyków. A refleksje i przemyślenia związane z tym wydarzeniem, zostały opublikowane w czasopiśmie „Matematyka”. Edukacja w PSB umożliwiła mi również odkrycie mojej pasji życiowej jaką jest sport a w szczególności zaś pływanie oraz lekkoatletyka, dzięki czemu mogłem zrealizować swoje marzenie jakim było podjęcie studiów na akademii wychowania fizycznego. Jestem bardzo dumny z tego, ze mogłem być uczniem Państwowych Szkół Budownictwa, gdyż dzięki niej miałem szansę na samopoznanie, samorealizację oraz samoakceptację.
Marcin Przywara.