Jubileusz 65.lecia istnienia Szkoły

http://www.old.psb.bytom.pl/images/stories/symbole/logo/logo%20jubileusz_s.jpgUczniowie, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Absolwentów i dyrekcja Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu zawiadamia, że Jubileusz 65.lecia istnienia Szkoły i 100.lecia budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 10. odbył się dnia 12.czerwca 2010 roku zgodnie z harmonogramem...

 

  • godz. 11.00 – rozpoczęcie obchodów uroczystości Mszą Świętą w Kościele św. Barbary;
  • godz. 12.30 – 14.30 – uroczysta akademia jubileuszowa z wręczeniem osobom i firmom najbardziej zasłużonym Szkole odznaczeń Bene meritus scholae;
  • godz. 14.30 – 15.30 – przerwa obiadowa;
  • godz. 15.30 – 18.00 – występy artystyczne młodzieży, mecz piłki siatkowej Absolwenci – Nauczyciele, zwiedzanie Szkoły i wystaw okolicznościowych;
  • godz. 18.00 - ?? – spotkania towarzyskie absolwentów Szkoły, wieczór taneczny.

http://www.old.psb.bytom.pl/images/stories/absolwenci/65.lecie/65%20Lat%20PSB.JPG Głównym celem imprezy jubileuszowej było przypomnienie historii i osiągnięć najstarszej bytomskiej szkoły technicznej, wywodzącej się z  tradycji Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, a  dającej początek Politechnice Śląskiej w Gliwicach (wielu nauczycieli Bytomskiej Budowlanki zostało pierwszymi wykładowcami Politechniki Śląskiej). Inne cele jubileuszu to: podziękowanie Osobom i Instytucjom zaangażowanym w życie Szkoły, przedstawienie umiejętności obecnych uczniów, integracja pokoleń absolwentów Budowlanki oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.

Uroczystości objęta była patronatem honorowym Prezydent Miasta Bytom oraz Kuratora Oświaty w Katowicach i Prezesa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach.

 

     W imprezie wzięli udział szczególni goście, między innymi: posłowie na Sejm RP – pan Jacek Brzezinka i pan Wojciech Szarama, senator, pan Andrzej Misiołek; przedstawiciele władz miasta – prezydent, pan Piotr Koj, wiceprezydent, pani Halina Bieda oraz przewodniczący Rady Miasta, pan Kazimierz Bartkowiak z radnymi, reprezentanci władz oświatowych z panem Marcinem Popławskim, naczelnikiem Wydziału Edukacji UM w Bytomiu.

Szczególną grupę stanowili zaproszeni przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń budowlanych: pan Jan Spychała – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, pan Andrzej Nowak – prezes oddziału katowickiego Polskiego związku Inżynierów i Techników Budownictwa, prezes Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Katowicach, pan Franciszek Buszka, pan Tadeusz Gluksman, wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa. Dużą grupę gości stanowili dyrektorzy bytomskich szkół ponadgimnazjalnych i placówek współpracujących z PSB (z Trnavy w Słowacji, z Gdańska i Lublina oraz z Dmitrowa), pracownicy, absolwenci i aktualni uczniowie Szkoły. Honorowymi patronami obchodów Jubileuszu byli Prezydent Bytomia, pan Piotr Koj, Śląski Kurator Oświaty, pan Stanisław Faber oraz Katowicki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zasadniczą częścią imprezy było wręczenie honorowych nagród: Medali Bene Meritus Scholae, dla osób i podmiotów wspierających działalność Szkoły i Summa cum Laude, dla zasłużonych, aktualnych absolwentów Szkoły oraz Statuetek za długoletnią współpracę ze szkołami i instytucjami. Medalami uhonorowani zostali między innymi :Piotr Koj – prezydent miasta Bytomia, Halina Bieda – zastępaca prezydenta, Jan Spychała – absolwent PSB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, w którego imieniu wyróżnienie odebrał pan Tadeusz Glucksman;Franciszek Buszka – absolwent Szkoły, prezes Śląskiej Izby Budownictwa.

Część oficjalna zakończyła się zwiedzaniem budynku – jubilata. Różnorodne występy aktualnych uczniów PSB - ZS odkryły artystyczne dusze budowlańców, a trwający do białego rana bal potwierdził ich fantazję i umiejętność zabawy.

 

  • 1948_1952
  • 65 Lat PSB
-->

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl