Rok jubileuszy w Bytomskiej Budowlance - mgr inż Marian Ostapczyk

MGR INŻ. MARIAN OSTAPCZYK
Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu w latach 1974 - 1997

Dyrektor, nauczyciel,współtwórca Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i gospodarz pierwszej edycji w r. 1977 oraz organizator finału centralnego X edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Urodził się 13 lutego 1935 r. w Mikołowie w województwie śląskim. Absolwent Wydziału Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej r. 1960. Wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu, gdzie następnie przez 23 lata pełnił obowiązki dyrektora aż do momentu przejścia na emeryturę w 1997 r.


Wychowawca wielu laureatów szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. W latach 2002-2012 wychowankowie Pana mgr inż. Mariana Ostapczyka uzyskali 16 tytułów laureata i 3 tytuły finalisty w/w olimpiady.

Od 1994 r. członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jej pełnomocnik na okręg śląski. Aktywny członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, gdzie przez dwie kadencje pełni funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Katowickiego. Współpracuje również z Izbą Budownictwa w Katowicach. Bierze udział w obradach oraz organizuje i wygłasza wykłady w trakcie konferencji naukowych. Z inicjatywy Pana Ostapczyka od 13 lat organizowany jest „Konkurs prac przejściowych” dla uczniów szkół budowlanych województwa śląskiego.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dwukrotnie wyróżniony Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Złotą Odznaką Honorową PZITB, Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Złotą Odznaką Zasłużonemu w rozwoju województwa śląskiego. W ciągu minionych lat zdobył wiele nagród i wyróżnień: Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Bytomia, Medal Miasta Bytomia, a w 2014r. otrzymał tytuł honorowy: Osobowość Budownictwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w budownictwie.

Mimo, iż obecnie Pan mgr inż. Marian Ostapczyk przebywa na emeryturze, wciąż aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły. Działa aktywnie w powstałym także z Jego inicjatywy Stowarzyszeniu Absolwentów PSB- ZS w Bytomiu. Obecnie, wraz z Absolwentami Szkoły, współorganizuje kolejny jubileusz szkoły – 70 – lecie.

  • ostap1
  • ostap2_s
  • ostap3
  • ostap2